Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Naujienos

KU studijoms – prestižinis kokybės ženklas

Tema ir potemė: Aktualijos

Klaipėdos universiteto informatikos ir mechanikos inžinerijos studijų programoms suteiktas prestižinis, kokybės ženklo apdovanojimas "Investors Spotlight". Juo pažymima, kad šių sričių studijų programos – kokybiškos ir atitinka verslo poreikius, o absolventai turės didžiulę paklausą darbo rinkoje. Plačiau apie šį apdovanojimą bei jį pelniusias studijas pasakoja KU Mechanikos inžinerijos studijų programos vadovė prof. dr. Jolanta Janutėnienė ir KU Informatikos programos vadovas doc. dr. Gediminas Gricius.

projektai-13647-81503749.jpg

Informacijos studentų kurtas robotas

Pristatykite „Investors Spotlight“ ženklą: 

kuo jis reikšmingas?

Prof. dr. Jolanta Janutėnienė: "Investors Spotlight" kokybės ženklo idėja priklauso "Invest Lithuania" („Investuok Lietuvoje“). Tai jau ne pirmus metus vykdomas projektas, kuriame pasirenkamos aktualius specialistus ruošiančios studijų programos, kurioms po verslo atstovų įvertinimo gali būti suteikiamas šis ženklas. Įgyvendinant šį projektą, tariamasi su pramonės atstovais dėl reikalingų specialistų ir jiems būtinų gebėjimų. Šiais metais tokio pasiūlymo sulaukė KU mechanikos inžinerijos ir informatikos programos. Tokių specialistų poreikis Lietuvoje yra labai didelis.

Doc. dr. Gediminas Gricius: Jis suteikiamas labiausiai verslo lūkesčius atitinkančioms bakalauro studijų programoms. Jį teikia asociacija jungia stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką: „Investors Forum“ ir investicijų plėtros agentūrą „Investuok Lietuvoje“. Šis ženklas pažymi, jog KU informatikos ir mechanikos inžinerijos studijų programos atitinka verslo poreikius bei šių programų absolventai turės didžiulę paklausą darbo rinkoje. KU programoms šis apdovanojimas, kokybės ženklas, suteiktas pirmą kartą.

projektai-13652-81503833.jpg

Jolanta Janutėnienė ir Gediminas Gricius

Kodėl būtent šios dvi KU studijų programos buvo nominuotos prestižiniam kokybės ženklui „Investors Spotlight“?

G. G.: Studijų kokybės vertinimo centras jau 2 kartus iš eilės labai aukštai įvertino šias studijų programas ir akreditavo jas maksimaliam terminui – 6 metams. Todėl jos ir buvo atrinktos prestižiniam kokybės ženklui „Investors‘ Spotlight“ gauti.

Šis procesas prasidėjo nuo dalykinių susitikimų su darbdaviais, t. y. su stambiausiomis šio sektoriaus įmonėmis regione bei keliomis užsienio kapitalo įmonėmis. Susitikimų metu buvo aptarta studijųprogramų struktūra ir turinys. Darbdaviai pateikė nemažai pasiūlymų, kaip reikėtų pakoreguoti studijų programas ir kokias papildomas kompetencijas turėtų įgyti studentai, kad jie, baigę universitetą, galėtų lengviau įsilieti į stambiausiais informacinių technologijų įmones.

projektai-13645-81503715.jpg

Gediminas Gricius

Studijų programos vadovams ir dėstytojams, atlikus reikalingas korekcijas ir pateikus tolesnio programų tobulinimo planą, darbdaviai vertino pakeitimus ir sprendė ar numatytos kompetencijos yra aktualios darbo rinkoje, ar tokias kompetencijas turintys absolventai yra paklausūs, ar bus užtikrintas tinkamas šių kompetencijų lygis.

J. J.: Klaipėdoje šiame vertinimo procese dalyvavo ir Klaipėdos pramonininkų asociacija. Pirmojo susitikimo metu buvo aptartos inžinerinių specialistų trūkumo problemos bei galimybės visiems kartu šią situaciją pagerinti, paruošiant inžinierius atitinkančius šiuolaikinės pramonės reikalavimus.

Duomenis apie mechanikos inžinerijos programą vertino atstovai iš šių įmonių: „Fortum Klaipėda“, „Glassbel“, „Emerson Process Management“, „Vakarų laivų gamykla“, „Espersen“, „MARS Lietuva“, „Philip Morris Lietuva“.

projektai-13650-81503799.jpg

ISK studentai

Papasakokite plačiau, apie KU vykdomas mechanikos inžinerijos ir informatikos studijas.

J. J.: Mechanikos inžinerijos programos dėstytojai turi labai glaudžius ryšius su pramonės įmonėmis. Jos yra suinteresuotos kokybišku studentų parengimų KU, todėl labai sklandžiai vykdomos studentų praktikos įmonėse. Apie 30 nuolatinių įmonių, tokių kaip AB „Klaipėdos nafta", UAB „Phillip Morris“, UAB „Klaipėdos baldai" ir kt., kviečia studentus į jų organizuojamus kursus įmonių darbuotojams.

Studijų metu išmokstama naudotis šiuolaikine projektavimo įranga, atlikti konstrukcijų analizę, išmokstama atlikti eksperimentinius tyrimus, todėl dėstytojai ir studentai dalyvauja vykdant mokslinius tyrimus, įgyvendinant bendrus mokslo verslo projektus (pvz.: UAB „Vėjo projektai). Įmonės remia KU mechanikos inžinerijos studentų dalyvavimą pneumobilio varžybose, skiria paramą jo gamybai ir kitoms techninėms problemoms išspręsti.

projektai-13646-81503731.jpg

Informacijos labaratorija

97 proc. mechanikos inžinerijos studijų programos absolventų įsidarbina pagal specialybę, 3 proc. įmonėse, kurių veikla netiesiogiai susijusi su mechanikos/gamybos inžinerija. Pernai ir užpernai, absolventai įsidarbino šiose įmonėse: UAB „Klaipėdos baldai“, UAB „Lansmeta“, UAB „Techvitas“, UAB „Narvija“, UAB "Varimonta", UAB „FL Technics“, UAB „Šilutės baldai“, UAB „Philip Morris Lietuva“, UAB “Vėjo projektai”, UAB “Terekas”, UAB „Mars Lietuva“, „Schindler Group“, UAB „Vakarų vamzdynų sistemos“, UAB „Lavango group“ir kt. Apie 1-2 proc. absolventų išvyksta į užsienį ir įsidarbina pagal įgytą išsilavinimą.

G. G.: Informatikos bakalaurų studijų programos tikslas – ruošti aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų srities specialistus: programuotojus, sistemų administratorius, duomenų bazių specialistus. Studijų procese stengiamasi daug laiko skirti projektinei studentų veiklai, kurios metu studentai užduotis atlieka grupėmis, neretai susirinkę po paskaitų. Šių projektų metu, kaip ir tikroje įmonėje, komandos sukuria tam tikrą galutinį produktą, t. y. programą ar išmaniąją sistemą. Šių modernių studijų metodų taikymas modernioje infrastruktūroje leidžia išugdyti savarankiškai mąstančius, aktyviai ir kūrybiškai veikiančius, mokančius dirbti komandoje savo srities profesionalus.

Kokios karjeros galimybės nusimato baigusiems minėtas studijas? 

Kaip prie to prisideda universiteto bendradarbiavimas su verslo įmonėmis?

G. G.: Informatikos ir statistikos katedra pakankamai glaudžiai bendrauja ir bendradarbiauja su verslo įmonėmis, derina studijų dalykus, kviečia įmones siūlyti studentams tokias kursinių ir baigiamųjų darbų temas, kurios įgyvendintų tam tikras įmonėms svarbias idėjas.

projektai-13648-81503765.jpg

ISK labaratorija

Dviejų paskutinių semestrų metu, studentai atlieka darbo praktiką, po kurios dažnai ir lieka dirbti šiose įmonėse. Gavus „Investors‘ spotlight“ ženklą, tiek katedra, tiek ir verslo įmonės įsipareigojo dar glaudžiau bendradarbiauti: organizuoti reguliarius susitikimus su įmonių atstovais, nuolat atnaujinti studijų programoje dėstomus dalykus, į baigiamųjų ir kursinių darbų gynimo komisijas kviesti ne mažiau kaip trečdalį verslo įmonių atstovų.

J. J.: Įmonės studentus kviečia į apmokamas stažuotes ar vasaros praktikas, pvz.: „SBA baldai“, „Phillip Morris“. Kai kurių studijų dalykų paskaitos ir pratybos vyksta įmonėse. Turima įranga KU Jūros tyrimų institute leidžia atlikti tyrimus įmonėms. Juos atlieka mokslininkai/mechanikos inžinerijos programos dėstytojai. Įmonių atstovai yra įtraukti į mechanikos inžinerijos studijų programos komitetą, o baigiamuosiuose darbuose studentai skatinami rinktis realias temas iš gamybos įmonių, nes gana dažnai paskutiniuose kursuose ten jau dirba.

projektai-13649-81503781.jpg

ISK labaratorija

G. G.: Vertėtų paminėti, kad dar studijų metu labai nemažai studentų pradeda dirbti („freelancinti“) įvairiuose Lietuvos ir užsienio kompanijose bei finansiškai prisidėti prie savo stipendijų ar padengti studijų įmokas. Pagal turimą statistiką (2018 m. duomenimis), daugiau nei 90% studentų baigę informatikos bakalauro programą sėkmingai įsidarbina pagal specialybę, ne tik Lietuvos, bet ir užsienio IT įmonėse. Programos absolventai sėkmingai kuria savo verslą. Nuo KU informatikos studijųprogramos įgyvendinimo pradžios susikūrė jau 9 IT kompanijos (įskaitant ir 2 stratuolius), kurios ne tik įsitvirtino judrioje IT rinkoje, bet ir nuolat plečia savo veiklą.

projektai-13651-81503815.jpg

ISK studentai

Solidus mokslinis pagrindas ir nuolatinis programos atnaujinimas atsižvelgiant į naujausių IT technologijų pasiekimus taip pat leidžia absolventas pasirinkti akademinę karjerą. Tokiu būdu, jau 12 programos absolventų gavo mokslų daktaro laipsnį informatikos ir gretimose srityse. Jie ne tik sėkmingai tęsia mokslininko ir dėstytojo darbą bet ir dalyvauja įvairiose nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektuose, į kuriuos įtraukia ir studentus.Autorius: Klaipėdos universitetas
Delfi.lt, 2019 06 24
Nuoroda: https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/s... 
Šaltinio tipas: Interneto portalai

Delfi.lt