Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Naujienos

Aktuali informacija visiems formaliojo profesinio mokymo teikėjams

Tema ir potemė: Aktualijos

​​Įgyvendindama Profesinio mokymo įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 591 patvirtino naujos redakcijos Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisykles, kurios skelbiamos adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b228f880935a11e9ae2e9d61b1f977b3


Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklėse nauja:
-licencijų išdavimo, dokumentų nagrinėjimo tvarka ir terminai – profesinio mokymo teikėjai galės gauti licenciją vykdyti mokymą ne tik pagal formaliojo profesinio mokymo programas, bet ir pagal jų modulius; numatyta galimybė papildyti licenciją vadovaujantis mokymo programų atitikties sąrašu; sprendimas dėl licencijos išdavimo turės būti pateiktas asmenims per 20 darbo dienų;
-licencijos panaikinimo, galiojimo sustabdymo sąlygos ir terminai – licencija galės būti panaikinama, jei asmuo nepradės veiklos per 2 m. nuo licencijos išdavimo dienos arba nevykdys veiklos ilgiau kaip 2 m., taip pat licencija bus panaikinama pakartotinio vertinimo metu neigiamai įvertinus profesinio mokymo įstaigos veiklą;
-pateikiamų dokumentų skaičius – įtvirtinta prievolė pateikti dar vieną dokumentą – deklaraciją, kad licenciją gauti siekiantis asmuo nevykdo ir nesiverčia įstatymu draudžiama veikla.

Tobulinant formaliojo profesinio mokymo licencijuojamos veiklos reglamentavimą, bus tikslinami teisės aktai: paraiškos licencijai gauti (papildyti, patikslinti) forma; ekspertizės akto forma; formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašas.
Daugiau informacijos apie licencijuojamą formaliojo profesinio mokymo veiklą ir su šia veikla susijusius dokumentus galite rasti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje http://www.smm.lt/web/lt/paslaugos/viesosios-ir-administracines-paslaugos. Sekite svetainės informaciją. 


                      Kadangi paraiškų apimtys yra didelės, visų patogumui prašytume siųsti dokumentus ir jų priedus, įrašytus į el. laikmenas.

 

Asmuo kontaktams

R. Kavaliauskienė, tel. (8 5)  219 1206, el. p. Romualda.Kavaliauskiene@smm.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Profesinio mokymo skyrius ​