Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sporto organizacijos veiklos administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540413

Valstybinis kodas

P43041302

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Sporto organizacijos veiklos administratorius, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Turizmo, sporto, renginių ir poilsio paslaugų sektoriaus profesinis standartas, PSN02

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Sporto organizacijos veiklos administratorius, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-10-01

Programos moduliai

31299

Programos apimtis kreditais

60
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Sporto organizacijos veiklos administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam sporto organizacijos veiklos administratoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai administruoti sporto organizacijos veiklą, parduoti sporto organizacijos paslaugas bei tvarkyti sporto organizacijos inventorių. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: administruoti kasdienę sporto organizacijos veiklą, aptarnauti sporto organizacijos klientus, vykdyti bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimo programas, projektus ir sporto renginius, parduoti sporto organizacijos paslaugas ir prekes, vykdyti atsiskaitymus už paslaugas ir prekes, paruošti sporto organizacijos inventorių fizinio aktyvumo veikloms, prižiūrėti sporto organizacijos inventorių.