Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Sporto organizacijos veiklos administratorius, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Sports organization activity administrator

Valstybinis kodas

N293403

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2020-09-25

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: sporto organizacijos, teikiančios sporto ir fizinio aktyvumo paslaugas, veiklos palaikymas ir administravimas, klientų aptarnavimas, inventoriaus priežiūra. Tipinės darbo priemonės: kompiuteris, kompiuterinė kasos sistema ir elektroninis kasos aparatas, sporto ir fizinio aktyvumo veiklų inventorius ir įranga. Tipinės darbo sąlygos: individualus ir komandinis darbo pobūdis, darbas uždaroje ir atviroje aplinkoje. Papildoma informacija: sporto organizacijos veiklos administratorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, kitais veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti biudžetinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, teikiančiose sporto ir fizinio aktyvumo paslaugas. Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Administruoti kasdienę sporto organizacijos veiklą.
2. Aptarnauti sporto organizacijos klientus.
3. Vykdyti bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimo programas, projektus ir sporto renginius.
4. Parduoti sporto organizacijos paslaugas ir prekes.
5. Vykdyti atsiskaitymus už paslaugas ir prekes.
6. Paruošti sporto organizacijos inventorių fizinio aktyvumo veikloms.
7. Prižiūrėti sporto organizacijos inventorių.