Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Santechnikas, LTKS IV

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Programos aprašymo santrauka

Programos paskirtis: santechniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą santechniką, gebantį dirbti statybos pramonėje, atlikti santechniko darbus statybos objektuose gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvairius santechninius mazgus, atlikti santechniko darbus energetikos sektoriuje montuojant įvairius vamzdynus, katilines, šilumos punktus, kolektorius ir kitus energetinius įrenginius, dirbti įmonėse, montuojančiose vandens tiekimo ir gerinimo, nuotekų šalinimo bei valymo įrenginius, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose, įstaigose bei gyvenamųjų namų bendrijose.
Vieno modulio mokymo programa skirta įgyti vienai ar kelioms kompetencijoms. Kompetencija apibrėžiama kaip gebėjimas atlikti darbo užduotis pagal nustatytus jų atlikimo reikalavimus. Mokymo moduliai sudaryti atsižvelgiant į įmonių interesus.

9778

Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno technologijų mokymo centras

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, V. Krėvės pr. 114, LT-50315

Institucijos svetainės adresas

www.kautech.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.