Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Santechnikas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Plumber

Valstybinis kodas

F143414

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-11-18

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: pastatų vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šildymo, gaisro gesinimo sistemų įrengimas ir priežiūra.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, konstrukcijų kalimo, gręžimo įrankiai, vamzdžių kirpimo, lenkimo, presavimo įrankiai, sriegtuvai, santechniniai raktai ir kiti santechniko įrankiai, įranga ir mechanizmai.
Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose, tenka dirbti dideliame aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Papildoma informacija: santechnikas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, santechnikos darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais. Santechnikas dirba grupėje. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Santechnikas dirba savarankiškai, vadovaudamasis brėžiniais vykdo jam pavestas sudėtingas užduotis, prižiūri jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos darbuotojų veiklą, skiria jiems užduotis. Santechnikui veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Sandėliuoti santechnikos medžiagas, gaminius ir įrangą.
2. Paruošti ir sutvarkyti santechniko darbo vietą.
3. Skaityti statinio darbo projektą.
4. Montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno vamzdynus.
5. Montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno prietaisus.
6. Įrengti pastato lietaus vandens šalinimo sistemas.
7. Montuoti pastato šildymo sistemos vamzdynus.
8. Montuoti pastato šildymo sistemos prietaisus.
9. Įrengti paviršinio šildymo sistemas.
10. Montuoti šilumos punkto įrangą.
11. Montuoti mažo galingumo katilus.
12. Prižiūrėti pastato šildymo sistemą.
13. Įrengti gaisrinį vandentiekį.
14. Patikrinti gaisrinio vandentiekio montavimo kokybę.