Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS IV

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Programos aprašymo santrauka

Maisto pramonės darbuotojo (mėsos, pieno, duonos) modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti pieno, duonos ir pyrago kepinius, mėsos ir paukštienos pusgaminius ir gaminius. Programoje numatyti 4 privalomieji moduliai: Duonos ir pyrago kepinių gamyba, Mėsos ir paukštienos pusgaminių gamyba, Mėsos ir paukštienos gaminių gamyba, Pieno gaminių gamyba. Taip pat – 6 pasirenkamieji moduliai: Šakočių gamyba, Konditerijos gaminių gamyba, Šokolado gaminių gamyba, Kulinarijos gaminių gamyba, Mėsos konservų gamyba, Minkštų nebrandintų sūrių gamyba. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: paruošti darbo vietą, išpjaustyti skerdenas, gaminti mėsos ir paukštienos pusgaminius ir gaminius, atlikti pirminį pieno apdorojimą, gaminti pieno gaminius, kepti duonos ir pyrago kepinius. Kitų kompetencijų įgijimas vertinamas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję maisto pramonės darbuotojo (mėsos, pieno, duonos) kvalifikaciją, galės dirbti maisto pramonės gamybos įmonėse. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo maisto produktų gamybos studijų krypties programas.

30343

Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kėdainių profesinio rengimo centras

Institucijos buveinė (adresas)

Kėdainiai, Šėtos g. 105, LT-58117

Institucijos svetainės adresas

http://www.prc.kedainiai.lm.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.