Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540721

Valstybinis kodas

P42072101

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Maisto produktų technologijos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, veterinarinės veiklos ir maisto produktų gamybos sektoriaus profesinis standartas, PSA01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Maisto pramonės darbuotojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-17

Programos moduliai

30343

Programos apimtis kreditais

90
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Maisto pramonės darbuotojo (mėsos, pieno, duonos) modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti pieno, duonos ir pyrago kepinius, mėsos ir paukštienos pusgaminius ir gaminius. Programoje numatyti 4 privalomieji moduliai: Duonos ir pyrago kepinių gamyba, Mėsos ir paukštienos pusgaminių gamyba, Mėsos ir paukštienos gaminių gamyba, Pieno gaminių gamyba. Taip pat – 6 pasirenkamieji moduliai: Šakočių gamyba, Konditerijos gaminių gamyba, Šokolado gaminių gamyba, Kulinarijos gaminių gamyba, Mėsos konservų gamyba, Minkštų nebrandintų sūrių gamyba. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: paruošti darbo vietą, išpjaustyti skerdenas, gaminti mėsos ir paukštienos pusgaminius ir gaminius, atlikti pirminį pieno apdorojimą, gaminti pieno gaminius, kepti duonos ir pyrago kepinius. Kitų kompetencijų įgijimas vertinamas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję maisto pramonės darbuotojo (mėsos, pieno, duonos) kvalifikaciją, galės dirbti maisto pramonės gamybos įmonėse. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo maisto produktų gamybos studijų krypties programas.