Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyrius

Identifikatorius

88888880778004

Pavadinimas anglų kalba

Kedainiai Adult and Youth Education Center

Kodas

Nėra duomenų

Teisinė forma

Nėra duomenų

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

TS-41 suaug ir jaunimo nuostatai.doc

Grupė

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, Kitas švietimo teikėjas

Adresas

S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, 57153, Kėdainiai

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės kvalifikacijos tobulinimo mokykla, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 347 31157, neformalusis@smc.kedainiai.lm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Kėdainių rajono savivaldybės taryba, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, kurios paskirtis - sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos