Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Identifikatorius

88609160091

Pavadinimas anglų kalba

Kedainiai Adult and Youth Education Center

Kodas

195095992

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2013-08-27, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

2019 Suaugusiųjų_Centro nuostatai.docx

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Gimnazija, Kitas švietimo teikėjas, Pagrindinė mokykla, Pradinė mokykla, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Kėdainiai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 52

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Pagrindinės mokyklos tipo jaunimo mokykla (namai), Pagrindinės mokyklos tipo produktyvaus mokymo mokykla, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Pagrindinės mokyklos tipo jaunimo mokykla (namai), Pagrindinės mokyklos tipo produktyvaus mokymo mokykla, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 347 31157, +370 347 31157, http://www.smc.kedainiai.lm.lt, rastine@smc.kedainiai.lm.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Kėdainių rajono savivaldybės taryba, Juridinis asmuo
Kėdainių rajono savivaldybė, -
Kėdainių rajono savivaldybės taryba, -

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Savivaldybės biudžetas, Tarptautinių ir užsienio fondų, organizacijų lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo antrąją dalį programas. Atskiru atveju gali vykdyti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas ar akredituotą vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Kėdainiai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 52+370 347 31157
rastine@smc.kedainiai.lm.lt
http://www.smc.kedainiai.lm.lt

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyrius

S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, 57153, Kėdainiai+370 347 31157
neformalusis@smc.kedainiai.lm.lt

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro neformaliojo vaikų švietimo skyrius

S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, 57153, Kėdainiai+370 347 31157
neformalusis@smc.kedainiai.lm.lt