Contact Us Report about mistake Sign In Help

Want to train inType by profession of programme: Non-formal education qualifications programs for Teacher (775) (Continued on the next page)
Title:

Įtraukiojo ugdymo plėtra šiuolaikiškoje pamokoje: asmeninė pažanga, teisingas pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas mokinių asmenybės brandai

Executive institution: Siauliai city municipality education centre
Event address: Pakalnės g. 6 A, Šiauliai
Start of event: 2/22/2023 10:00:00 AM
End of event: 2/21/2025 5:00:00 PM
Programme provider: Siauliai city municipality education centre
Programme provider‘s address: Šiauliai, Pakalnės g. 6A
Programme provider‘s municipality: Šiaulių m. sav.
Title:

Floristikos mokymai

Executive institution: Public Institution Trakai education center
Event address: Birutės g. 46, Trakai
Start of event: 6/9/2023 12:00:00 AM
End of event: 6/13/2023 12:00:00 AM
Programme provider: Public Institution Trakai education center
Programme provider‘s address: Trakai, Mindaugo g. 14-1
Programme provider‘s municipality: Trakų r. sav.
Title:

„Mokinių kūrybiškumo ugdymas. Veiklos orientuotos į kūrybinį procesą“

Executive institution: Kelmė Education Support Service
Event address: Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
Start of event: 4/21/2022 9:00:00 AM
End of event: 4/4/2024 6:00:00 PM
Programme provider: Kelmė Education Support Service
Programme provider‘s address: Kelmė, Vytauto Didžiojo g. 110
Programme provider‘s municipality: Kelmės r. sav.
Title:

„Šiuolaikinės pamokos vadyba švietimo kaitos procese“

Executive institution: Kelmė Education Support Service
Event address: Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
Start of event: 12/9/2022 8:00:00 AM
End of event: 12/5/2024 4:00:00 PM
Programme provider: Kelmė Education Support Service
Programme provider‘s address: Kelmė, Vytauto Didžiojo g. 110
Programme provider‘s municipality: Kelmės r. sav.
Title:

Antikorupcinės aplinkos švietimo institucijoje kūrimas: naujovės ir praktikos

Executive institution: Siauliai city municipality education centre
Event address: Pakalnės g. 6 A, Šiauliai
Start of event: 10/20/2022 9:00:00 AM
End of event: 10/20/2025 4:00:00 PM
Programme provider: Siauliai city municipality education centre
Programme provider‘s address: Šiauliai, Pakalnės g. 6A
Programme provider‘s municipality: Šiaulių m. sav.
Title:

Įtraukusis ugdymas

Executive institution: Siauliai city municipality education centre
Event address: Pakalnės g. 6A, Šiauliai
Start of event: 11/11/2021 2:00:00 PM
End of event: 11/11/2025 8:00:00 PM
Programme provider: Siauliai city municipality education centre
Programme provider‘s address: Šiauliai, Pakalnės g. 6A
Programme provider‘s municipality: Šiaulių m. sav.
Title:

Kūrybiškumo ir pažintinių gebėjimų ugdymo aspektai pradinėse klasėse

Executive institution: Siauliai city municipality education centre
Event address: Pakalnės g. 6 A, Šiauliai
Start of event: 2/10/2023 1:00:00 PM
End of event: 2/10/2025 5:00:00 PM
Programme provider: Siauliai city municipality education centre
Programme provider‘s address: Šiauliai, Pakalnės g. 6A
Programme provider‘s municipality: Šiaulių m. sav.
Title:

Sportas-sveikata

Executive institution: Vytautas Magnus University
Event address: T. Ševčenkos g., Vilnius
Start of event: 3/1/2023 12:00:00 AM
End of event: 12/31/2023 12:00:00 AM
Programme provider: Vytautas Magnus University
Programme provider‘s address: Kaunas, K. Donelaičio g. 58
Programme provider‘s municipality: Kauno m. sav.
Title:

„Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“

Executive institution: Public Institution Lazdijai education center
Event address: Seinų g., Lazdijai
Start of event: 3/18/2021 1:00:00 PM
Programme provider: Public Institution Lazdijai education center
Programme provider‘s address: Lazdijai, Seinų g. 1
Programme provider‘s municipality: Lazdijų r. sav.
Title:

„Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“

Executive institution: Siauliai region Education Assistance Authority
Event address: V. Dambrausko g., Kuršėnai, Šiaulių r. sav.
Start of event: 1/25/2021 12:00:00 AM
End of event: 1/25/2024 12:00:00 AM
Programme provider: Siauliai region Education Assistance Authority
Programme provider‘s address: Šiaulių r. sav., Kuršėnai, V. Dambrausko g. 17-2
Programme provider‘s municipality: Šiaulių r. sav.
Title:

„Aktyvūs muzikos mokymo metodai“

Executive institution: Kelmė Education Support Service
Event address: Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
Start of event: 1/6/2022 8:00:00 AM
End of event: 1/5/2024 4:00:00 PM
Programme provider: Kelmė Education Support Service
Programme provider‘s address: Kelmė, Vytauto Didžiojo g. 110
Programme provider‘s municipality: Kelmės r. sav.
Title:

„Andragogo kompetencijų link: kaip pagerinti suaugusiųjų mokymo(si) kokybę“

Executive institution: Kelmė Education Support Service
Event address: Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
Start of event: 6/1/2022 8:00:00 AM
End of event: 6/28/2024 3:00:00 PM
Programme provider: Kelmė Education Support Service
Programme provider‘s address: Kelmė, Vytauto Didžiojo g. 110
Programme provider‘s municipality: Kelmės r. sav.
Title:

„Ankstyvojo amžiaus vaikų (1,5–3 m.) muzikinio ugdymo specifika, metodai, formos“

Executive institution: Kaunas Teachers Education and Cultural Center
Event address: Vytauto pr. 44, Kaunas
Start of event: 11/7/2022 10:00:00 AM
End of event: 6/24/2023 2:00:00 PM
Programme provider: Kaunas Teachers Education and Cultural Center
Programme provider‘s address: Kaunas, Vytauto pr. 44
Programme provider‘s municipality: Kauno m. sav.
Title:

„Atnaujinta bendroji priešmokyklinio ugdymo programa, keičianti mokytojų nuostatas į veiklos organizavimą“

Executive institution: Kaunas Teachers Education and Cultural Center
Event address: Vytauto pr. 44, Kaunas
Start of event: 11/9/2022 1:00:00 PM
End of event: 6/24/2023 2:00:00 PM
Programme provider: Kaunas Teachers Education and Cultural Center
Programme provider‘s address: Kaunas, Vytauto pr. 44
Programme provider‘s municipality: Kauno m. sav.
Title:

„Atnaujintas antrosios užsienio kalbos ugdymo turinys: pamokos planavimas orientuojantis į mokinių kompetencijų ugdymą“

Executive institution: Kaunas Teachers Education and Cultural Center
Event address: Vytauto pr. 44, Kaunas
Start of event: 5/19/2023 2:00:00 PM
End of event: 12/29/2023 5:00:00 PM
Programme provider: Kaunas Teachers Education and Cultural Center
Programme provider‘s address: Kaunas, Vytauto pr. 44
Programme provider‘s municipality: Kauno m. sav.
Title:

„Atnaujinto katalikų tikybos turinio įgyvendinimo būdai ir priemonės“

Executive institution: Kaunas Teachers Education and Cultural Center
Event address: Vytauto pr. 44, Kaunas
Start of event: 1/5/2023 10:00:00 AM
End of event: 6/24/2023 2:00:00 PM
Programme provider: Kaunas Teachers Education and Cultural Center
Programme provider‘s address: Kaunas, Vytauto pr. 44
Programme provider‘s municipality: Kauno m. sav.
Title:

„Atspari asmenybė – ugdymas ir prevencija“

Executive institution: Kaunas Teachers Education and Cultural Center
Event address: Vytauto pr. 44, Kaunas
Start of event: 11/4/2022 10:00:00 AM
End of event: 6/24/2023 2:00:00 PM
Programme provider: Kaunas Teachers Education and Cultural Center
Programme provider‘s address: Kaunas, Vytauto pr. 44
Programme provider‘s municipality: Kauno m. sav.
Title:

„Autistiškų vaikų ugdymo(si) ypatumai“

Executive institution: Educational Support Service of Raseiniai
Event address: T. Daugirdo g. 7, Raseiniai
Start of event: 8/28/2023 9:00:00 AM
End of event: 8/28/2023 5:00:00 PM
Programme provider: Educational Support Service of Raseiniai
Programme provider‘s address: Raseiniai, T. Daugirdo g. 7-2
Programme provider‘s municipality: Raseinių r. sav.
Title:

„Autizmas. Pažink, suprask, padėk“

Executive institution: Kaunas Teachers Education and Cultural Center
Event address: Vytauto pr. 44, Kaunas
Start of event: 4/18/2023 1:00:00 PM
End of event: 12/31/2023 5:00:00 PM
Programme provider: Kaunas Teachers Education and Cultural Center
Programme provider‘s address: Kaunas, Vytauto pr. 44
Programme provider‘s municipality: Kauno m. sav.