Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Laisvė rinktis

Programos kodas

132000027

Pavadinimas anglų kalba

Nėra duomenų

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo vaikų švietimo programos

Vaikų švietimo ugdymo sritis

Nėra duomenų

Vaikų švietimo ugdymo kryptis

Kitos

Vaikų švietimo ugdymo pakraipa

Kita ugdymo krypties programa

Programos įregistravimo data

2019-06-03

Programos išregistravimo data

2019-10-21

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

Viešoji įstaiga "Vaikų poilsis"

Programos teikėjo adresas

Vilnius, Geležinio Vilko g. 12

Programos teikėjo savivaldybė

Vilniaus m. sav.

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programose gali dalyvauti vaikas, kuris Programos pradžios (atitinkamos pamainos) dieną yra ne jaunesnis nei 7 ir ne vyresnis nei 18 metų amžiaus arba ne vyresnis nei 21 metų negalią turintis vaikas (toliau – Vaikas)

Programos aprašymas

Programos tikslas, tai profesinis veiklinimas per laisvalaikio vykdomas veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes; sudaryti sąlygas mokiniams gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (panaudojant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
Programos paskirtis - padėti vaikams sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas vaikas turės galimybę išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį.
Programos uždaviniai. Kadangi karjeros ugdymas vykdomas mokyklose, stovyklos programos pagrindiniai uždaviniai - tęstinumo uždaviniai – perėjus iš vienos mokymosi aplinkos į kitą, naujoje aplinkoje tęsiamas karjeros kompetencijų ugdymas. Stovyklos programa turi praplėsti ir praturtinti formalųjį ugdymą.
Programos uždaviniai - siekti, kad mokiniai:
•pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę; •rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
•remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus; •remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
•mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
•būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.