Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6213DX001

Agroekosistemos

6211DX010

Biochemija

6211DX011

Biocheminė analizė

6211DX009

Biofizika

6211DX003

Biologinė įvairovė

6211DX014

Ekologija ir aplinkotyra

6213DX002

Gamtinių sistemų valdymas

6211DX006

Genetika

6211DX007

Mikrobiologija

6211DX008

Molekulinė biologija

6211DX012

Molekulinė biologija ir biotechnologija

6211DX004

Neurobiologija

6211DX001

Sporto fiziologija ir genetika

6211DX013

Taikomoji ekologija