Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6211MX002

Kūno kultūra

6121MX016

Kūno kultūra

6121MX001

Kūno kultūra

6121MX017

Kūno kultūra ir gamtamokslinis ugdymas

6211MX010

Kūno kultūra ir sportas