Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6211AX004

Duomenų mokslas

6121AX004

Duomenų mokslas

6123AX001

Duomenų mokslas ir inžinerija

6123AX001

Duomenų mokslas ir inžinerija

6211AX009

Duomenų mokslas ir statistika