Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6121AX004

Duomenų mokslas

6123AX001

Duomenų mokslas ir inžinerija

6123AX001

Duomenų mokslas ir inžinerija