Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6121JX066

Geografija

6121MX011

Geografija

6121CX009

Geografija

6211JX028

Geografija ir teritorijų planavimas

6211JX091

Visuomenės geografija ir geoinformacinių sistemų taikymas