Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6211NX017

Anglistika

6211NX050

Anglų ir kita užsienio (vokiečių k./prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija

6211NX028

Archeologija

6211NX046

Architektūros istorija ir teorija

6211NX025

Audiovizualinis vertimas

6211NX051

Baltijos šalių istorija

6211NX053

Baltų kalbos ir kultūros

6211NX014

Bendroji kalbotyra

6211NX005

Dailės istorija ir teorija

6211NX021

Dalykinė (teisės) kalba

6211NX054

Dvasinis konsultavimas ir asistavimas

6211NX029

Filosofija

6211NX016

Intermedialios literatūros studijos

6211NX027

Istorija

6211NX049

Istorija ir politika

6211NX002

Istorijos ir kultūros paveldas

6211NX013

Kalbotyra

6211NX018

Klasikinės studijos

6211NX034

Kultūros paveldas ir turizmas

6211NX065

Kultūros paveldo vystymas