Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6121NX062

Archeologija ir istorija

6211NX046

Architektūros istorija ir teorija

6211NX051

Baltijos šalių istorija

6211NX005

Dailės istorija ir teorija

6121NX075

Europos istorija

6121NX059

Istorija

6211NX027

Istorija

6121NX044

Istorija

6121NX063

Istorija

6121NX030

Istorija

6121MX014

Istorija

6211NX049

Istorija ir politika

6121NX031

Kultūros istorija ir antropologija

6121NX048

Menų istorija, kritika ir medijos

6121PX006

Scenos ir kino menų istorija ir kritika

6121NX010

Taikomoji istorija