Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6121MX050

Kūno kultūros ir sporto pedagogika

6121MX039

Kūno kultūros ir sporto pedagogika