Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6211LX037

Apskaita ir auditas

6211LX053

Apskaita ir finansai

6211LX097

Apskaita ir finansų valdymas

6211LX013

Aukštųjų technologijų verslas

6211LX064

Elektroninio verslo vadyba

6211LX036

Finansai

6211LX042

Finansai

6211LX060

Finansų inžinerija

6211LX065

Finansų valdymas

6211LX099

Globali lyderystė ir strategija

6211LX088

Globalus verslas ir ekonomika

6211LX030

Įmonių valdymas

6211LX007

Inovacijų ir technologijų vadyba

6211LX079

Inovacijų vadyba ir technologijos

6211LX031

Inovacijų valdymas ir antreprenerystė

6211LX086

Inžinerinė ekonomika ir vadyba

6211LX066

Kibernetinio saugumo valdymas

6211LX018

Kokybės vadyba

6213LX001

Kultūros vadyba ir kultūros politika

6211LX067

Lyderystė ir pokyčių vadyba