Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6531MX012

Socialinė pedagogika

6211MX042

Socialinė pedagogika

6531MX014

Socialinė pedagogika

6121MX027

Socialinė pedagogika

6121MX053

Socialinė pedagogika

6121MX033

Socialinė pedagogika

6531MX003

Socialinė pedagogika

6121MX043

Socialinė pedagogika

6121MX028

Socialinė pedagogika ir etika

6121MX037

Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai