Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Programos pažymėjimų kodai ir pavadinimai

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Klaipėda, I. Kanto g. 76614,

Profesinio bakalauro diplomas