Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6121MX048

Andragogika

6121MX006

Anglų filologija

6121MX007

Anglų ir kitos užsienio (prancūzų/rusų/vokiečių) kalbos pedagogika

6121MX008

Biologija

6121MX066

Dalyko pedagogika

6121MX068

Dalyko pedagogika

6121MX049

Edukologija

6121MX003

Ekonomika ir verslas

6121MX005

Filosofija ir etika

6121MX001

Fizinis ugdymas ir sportas

6121MX012

Geografijos ir istorijos pedagogika

6121MX013

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

6121MX064

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

6121MX044

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas

6121MX045

Integruotų gamtos mokslų pedagogika

6121MX015

Istorijos ir etikos pedagogika

6121MX016

Kūno kultūra

6121MX039

Kūno kultūros ir sporto pedagogika

6121MX050

Kūno kultūros ir sporto pedagogika

6121MX038

Laisvalaikio ir pramogų edukacija