Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6531BX001

Informacinių sistemų technologijos

6531BX031

Informacinių sistemų technologijos

6531BX019

Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga