Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6121JX016

Ekonomika ir vadyba

6211LX086

Inžinerinė ekonomika ir vadyba