Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6531PX024

Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas

6533PX001

Dizainas

6533PX001

Dizainas

6531PX019

Dizainas

6531PX023

Fotografija

6531PX010

Fotografijos technologija

6531PX008

Grafinis dizainas

6531PX004

Grafinių komunikacijų dizainas

6531PX002

Interjero dizainas

6531PX009

Interjero dizainas

6531PX021

Įvaizdžio dizainas

6531PX001

Įvaizdžio dizainas

6531PX012

Įvaizdžio dizainas

6531PX013

Mados dizainas

6531PX022

Mados dizainas

6531PX003

Mados dizainas

6531PX011

Multimedijos dizainas

6531PX014

Muzikinis teatras

6531PX018

Objektinis menas

6531PX015

Populiarioji muzika