Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6121MX048

Andragogika

6121MX006

Anglų filologija

6121MX007

Anglų ir kitos užsienio (prancūzų/rusų/vokiečių) kalbos pedagogika

6121MX008

Biologija

6121MX009

Chemijos ir fizikos mokymas

6121MX010

Dailės pedagogika

6121MX049

Edukologija

6121MX003

Ekonomika ir verslas

6121MX005

Filosofija ir etika

6121MX066

Gamtamokslinis ugdymas

6121MX011

Geografija

6121MX012

Geografijos ir istorijos pedagogika

6121MX013

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

6121MX064

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

6121MX044

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas

6121MX045

Integruotų gamtos mokslų pedagogika

6121MX014

Istorija

6181MX001

Istorija ir pilietinis ugdymas

6121MX015

Istorijos ir etikos pedagogika

6121MX061

Karjera ir profesinis konsultavimas