Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
T43061306

JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Jaunesnysis programuotojas, LTKS IV
P43061303

JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Jaunesnysis programuotojas, LTKS IV
P42061303

JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Jaunesnysis programuotojas, LTKS IV