Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6121EX035

Aplinkos apsaugos inžinerija

6121PX050

Architektūra

6121EX078

Architektūros inžinerija

6121EX041

Automatika

6121EX054

Aviacijos mechanikos inžinerija

6121EX055

Avionika

6121FX011

Bioinžinerija

6121EX034

Biomechanika

6121AX009

Duomenų analizės technologijos

6121JX051

Ekonomikos inžinerija

6121EX043

Elektronikos inžinerija

6121EX042

Elektros energetikos inžinerija

6121LX046

Finansų inžinerija

6121EX032

Gaisrinė sauga

6121EX047

Gamybos inžinerija ir valdymas

6121EX036

Geodezija

6121BX019

Informacinės ir ryšių technologijos

6121BX022

Informacinės sistemos

6121BX033

Informacinės technologijos

6121BX024

Informacinių sistemų inžinerija