Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6121PX039

Atlikimo menas

6121PX054

Garso režisūra

6121PX056

Kino dramaturgija

6121PX008

Kino menas

6121PX002

Kompozicija

6121PX042

Lėlių ir objektų teatro režisūra

6121MX002

Meno pedagogika

6121LX062

Meno vadyba

6121LX065

Meno vadyba

6121MX051

Menų pedagogika

6121PX007

Muzikinis folkloras

6121NX007

Muzikologija

6121PX010

Muzikos atlikimas

6121PX005

Muzikos studijos

6121PX044

Režisūra

6121PX006

Scenos ir kino menų istorija ir kritika

6121PX040

Šokio subkultūros

6121PX009

Šokis

6121PX004

Teatro menas

6121PX047

Vaidyba