Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
6531GX013

Biomedicininė diagnostika

6531GX042

Biomedicinos diagnostika

6121DX001

Medicininė ir veterinarinė biochemija

6121DX002

Medicininė ir veterinarinė genetika