Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas, LTKS III

III3

Sandėlio operatorius, LTKS III

III3

Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti keleivius komerciniais tikslais

III3

Vairuotojo pradinė profesinė kvalifikacija vežti krovinius komerciniais tikslais

III3

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas, LTKS IV

IV4