Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Apskaitininkas, LTKS IV

IV4

Apskaitininkas–kasininkas, LTKS IV

IV4

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas, LTKS IV

IV4

Finansinių paslaugų teikėjas, LTKS IV

IV4

Floristas, LTKS IV

IV4

Fotografas, LTKS IV

IV4

Jaunesnysis programuotojas

IV4

Jaunesnysis testuotojas

IV4

Kambarių tvarkytojas, LTKS II

II2

Kompiuterinio projektavimo operatorius

IV4

Kompiuterinio projektavimo operatorius/3

III3

Kompiuterių tinklų derintojas, LTKS IV

IV4

Odos dirbinių gamintojas/4

IV4

Sekretorius, LTKS IV

IV4

Siuvėjas/3

III3

Slaugytojo padėjėjas, LTKS IV

IV4

Socialinio darbuotojo padėjėjas, LTKS III

III3

Socialinio darbuotojo padėjėjas, LTKS IV

IV4