Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Dalyko pedagogikos, anglų ir vokiečių kalbų profesinis bakalauras

VI6

Dalyko pedagogikos, dailės ir technologijų profesinis bakalauras

VI6

Gydytojo odontologo padėjėjas

VI6

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Kineziterapeutas

VI6

Kultūros vadybos profesinis bakalauras

VI6

Muzikos atlikimo profesinis bakalauras

VI6

Neformaliojo ugdymo profesinis bakalauras

VI6

Odontologinės priežiūros profesinis bakalauras

VI6

Pedagogas

VI6

Pradinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauras

VI6

Sistemų inžinerijos profesinis bakalauras

VI6

Socialinės pedagogikos profesinis bakalauras

VI6

Socialinis pedagogas, LTKS VI

VI6

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

VI6

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Teisės profesinis bakalauras

VI6

Ugdymo mokslų profesinis bakalauras

VI6

Verslo vadybos profesinis bakalauras

VI6