Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Draudimo konsultantas/3

III3

Įmonės darbo organizatorius/3

III3

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Informatikos profesinis bakalauras

VI6

Lankomosios priežiūros darbuotojas/3

III3

Poilsio kaime organizatorius/3

III3

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

VI6

Teisės profesinis bakalauras

VI6

Verslo organizatorius/3

III3

Verslo vadybos profesinis bakalauras

VI6