Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Anglų filologijos magistras

VII7

Biologijos magistras

VII7

Chemijos magistras

VII7

Dalyko pedagogikos magistras

VII7

Dizaino bakalauras

VI6

Edukologijos magistras

VII7

Ekologijos ir aplinkotyros magistras

VII7

Ekonomikos magistras

VII7

Energijos technologijų bakalauras

VI6

Etnologijos magistras

VII7

Filologijos magistras

VII7

Filosofijos magistras

VII7

Fizikos bakalauras

VI6

Fizikos magistras

VII7

Fizinių mokslų bakalauras

VI6

Fizinių mokslų magistras

VII7

Gyvybės mokslų bakalauras

VI6

Gyvybės mokslų magistras

VII7

Humanitarinių mokslų bakalauras

VI6

Humanitarinių mokslų magistras

VII7