Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Ekonomikos profesinis bakalauras

VI6

Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras

VI6

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Vadybos profesinis bakalauras

VI6

Verslo ekonomikos profesinis bakalauras

VI6

Verslo vadybos profesinis bakalauras

VI6