Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Aprangos gamybos profesinis bakalauras

VI6

Chemijos inžinerijos profesinis bakalauras

VI6

Dalyko pedagogikos, dailės ir technologijų profesinis bakalauras

VI6

Dalyko pedagogikos, lietuvių kalbos profesinis bakalauras

VI6

Dietistas

VI6

Elektronikos inžinerijos profesinis bakalauras

VI6

Ergoterapeutas

VI6

Fizinių mokslų profesinis bakalauras

VI6

Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras

VI6

Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinis bakalauras

VI6

Informatikos inžinerijos profesinis bakalauras

VI6

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Informatikos profesinis bakalauras

VI6

Investicijų ir draudimo profesinis bakalauras

VI6

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

VI6

Įrenginių eksploatacijos ir priežiūros profesinis bakalauras

VI6

Kineziterapeutas

VI6

Mados dizaino profesinis bakalauras

VI6

Meno pedagogikos, muzikos profesinis bakalauras

VI6

Menų profesinis bakalauras

VI6