Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Architektas, LTKS VI

VI6

Architektūros magistras

VII7

Audiovizualinio meno magistras

VII7

Dailės bakalauras

VI6

Dailės magistras

VII7

Dizaino bakalauras

VI6

Humanitarinių mokslų bakalauras

VI6

Humanitarinių mokslų magistras

VII7

Menotyros magistras

VII7

Menų bakalauras

VI6

Menų magistras

VII7

Pedagogas

VI6

Sveikatos mokslų magistras

VII7

Vadybos ir verslo administravimo magistras

VII7

Verslo vadybos bakalauras

VI6

Verslo vadybos magistras

VII7