Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Aplinkos inžinerijos magistras

VII7

Architektas, LTKS VI

VI6

Architektūros magistras

VII7

Biofizikos magistras

VII7

Biotechnologijų magistras

VII7

Chemijos inžinerijos magistras

VII7

Chemijos magistras

VII7

Edukologijos magistras

VII7

Ekonomikos bakalauras

VI6

Ekonomikos magistras

VII7

Elektronikos inžinerijos bakalauras

VI6

Elektronikos inžinerijos magistras

VII7

Elektros energijos magistras

VII7

Elektros inžinerijos magistras

VII7

Energetikos magistras

VII7

Energijos inžinerijos magistras

VII7

Ergonomikos magistras

VII7

Filosofijos magistras

VII7

Fizikos magistras

VII7

Fizinių mokslų bakalauras

VI6