Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Programų sistemos (anglų k. - Software Engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Programų sistemos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-29

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX028

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550613

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-07-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Ugdyti kūrybingus, komunikabilius specialistus, gebančius projektuoti, kurti ir diegti programinę įrangą, gebančius ją įvertinti ir tobulinti.
Studijų rezultatai:
1. Gebėti bendrauti ir aiškiai perteikti profesines žinias valstybine ir užsienio kalbomis.
2. Gebėti argumentuoti savo požiūrį profesinėje diskusijoje.
3. Gebėti dirbti komandoje, organizuoti veiklas.
4. Gebėti elgtis etiškai ir profesionaliai.
5. Gebėti įvertinti rinkos pokyčius ir priimti sprendimus.
6. Gebėti taikyti kokybės valdymo būdus.
7. Gebėti savarankiškai studijuoti, tobulinti savo žinias, kelti kvalifikaciją.
8. Gebėti naudoti tinkamus procesų modelius.
9. Gebėti taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje priimant sprendimus ir vertinant rezultatus.
10. Gebėti analizuoti ir projektuoti duomenų struktūras.
11. Gebėti projektuoti ir įgyvendinti algoritmus pasirinktomis programinėmis priemonėmis.
12. Gebėti parinkti ir taikyti programinių sprendimų testavimo metodus.
13. Gebėti parengti programinių sprendimų naudotojo ir techninę dokumentaciją.
14. Gebėti projektuoti, kurti ir tobulinti duomenų bazes.
15. Gebėti projektuoti, kurti ir tobulinti naudotojo sąsajas.
16. Gebėti projektuoti, kurti naujus ir tobulinti esamus programinius sprendimus.
17. Gebėti analizuoti, parinkti ir pritaikyti duomenų saugos sprendimus.
Duomenų bazių sistemos specializacija:
18. Gebėti kurti ir tobulinti duomenų apdorojimo sprendimus.
19. Gebėti administruoti duomenų bazių valdymo sistemas.
Internetinės technologijos specializacija:
18. Gebėti kurti ir tobulinti internetinių paslaugų sprendimus.
19. Gebėti administruoti internetinių paslaugų sistemas.
Išmaniųjų įrenginių programavimas
specializacija:
18. Gebėti kurti ir tobulinti išmaniųjų įrenginių valdymo sprendimus.
19. Gebėti administruoti daiktų interneto sistemas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, probleminis dėstymas, praktinis darbas, savarankiškas darbas, komandinis darbas, projekto rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kontroliniai darbai, praktiniai darbai, savarankiško darbo (projekto) gynimas, komandinio darbo gynimas, egzaminas, baigiamojo darbo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
1. Bendrieji studijų dalykai:
1.1. Profesinė anglų kalba
1.2. Specialybės kalba
1.3. Aplinkos ir žmonių sauga
1.4. Vadyba
1.5. Sociologija
1.6. Teisė
1.7. Ekonomika
2. Privalomi studijų krypties dalykai
2.1. Matematika
2.2. Operacinės sistemos
2.3. Struktūrinis programavimas
2.4. Informatikos įvadas
2.5. Algoritmai ir duomenų struktūros
2.6. Tikimybių teorija ir matematinė statistika
2.7. Diskrečioji matematika
2.8. Žmogaus ir kompiuterio sąveikos projektavimas
2.9. Kompiuterinė grafika
2.10. Skaitiniai ir optimizavimo metodai
2.11. Kompiuteriai ir jų tinklai
2.12. Informacijos sistemos
2.13. Objektinis programavimas
2.14. Web servisai
2.15. Verslo valdymo sistemos
2.16. Duomenų bazių projektavimas
2.17. Daugiagijis programavimas
2.18. Informacijos saugumas
2.19. Programų sistemų testavimas
2.20. Programų sistemų inžinerija
2.21. Intelektika
2.22. Programinės įrangos kūrimo valdymas
3. Praktikos:
3.1. Pirmoji programavimo praktika
3.2. Antroji programavimo praktika
3.3. Duomenų bazių praktika
3.4. Profesinė praktika
3.5. Baigiamoji praktika
4. Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
1. Duomenų bazių sistemos:
1.1. Duomenų bazių valdymo sistemos
1.2. Duomenų tyryba
1.3. Duomenų bazių serverių administravimas
1.4. Nereliacinės duomenų bazės
2. Internetinės technologijos:
2.1. Interneto svetainių kliento dalies kūrimas
2.2. Interneto svetainių serverio dalies kūrimas
2.3. Web saugumas
2.4. Svetainių optimizacija paieškos sistemoms
3. Išmaniųjų įrenginių programavimas:
3.1. Mobiliosios programėlės
3.2. Hibridinės mobiliosios programėlės
3.3. Išmaniųjų įrenginių komponentų programavimas
3.4. Daiktų internetas
Studento pasirinkimai:
1. Kūno kultūra
2. Filosofija
3. Kokybės vadyba
4. Finansų pagrindai
5. Komunikavimo pagrindai
6. Psichologija
7. Verslo etika
8. Programavimo kalba Java
9. Programavimo kalba C#
10. Programavimo kalba Swift
11. Atviroji programinė įranga
12. Kompiuterinių žaidimų kūrimas
13. Sisteminis programavimas
14. Skaitmeninės garso ir vaizdo technologijos
15. Grupinio darbo sistemos
16. Telekomunikacijų tinklų valdymas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Siūlomos trys specializacijos, leidžiančios pasirinkti žinių ir gebėjimų gilinimo sritį, didelė laisvai pasirenkamų dalykų įvairovė, daug praktikų.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti programinės įrangos projektavimo, kūrimo, testavimo bei diegimo rinkoje.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus studijas absolventai turi galimybę po išlyginamųjų studijų tęsti informatikos mokslų krypties magistrantūros studijas.