Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2520214

Valstybinis kodas

M22021402

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailieji amatai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas/2

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Asmenims su specialiaisiais poreikiais

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 3, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

36 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

84 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas/2
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-15

Programos moduliai

9891
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos paskirtis – parengti dailiųjų tekstilės dirbinių gamintoją, kuris prižiūrint ir padedant specialistui gebės: atlikti tekstilės dirbinių technologines siuvimo operacijas; megzti nesudėtingus tekstilės dirbinius; nerti nesudėtingus tekstilės dirbinius; siuvinėti nesudėtingomis siuvinėjimo technikomis; velti nesudėtingomis vilnos vėlimo technikomis; marginti dirbinius, naudojant nesudėtingas technologijas; atlikti tapybos darbus tekstiliniais dažais; rišti ir pinti tekstilės dirbinių elementus; atlikti nesudėtingus audimo darbus; derinti ir dekoruoti tekstilės dirbinius; gaminti aksesuarus iš tekstilės; siūti aplikacijas; siūti skiautinius. Praktika atliekama konkrečioje profesinio mokymo teikėjo parinktoje įmonėje, užsiimančioje dailiųjų tekstilės dirbinių gamyba. Praktikos metu besimokantysis integruojamas į įmonės veiklos procesus ir praktikuojasi realioje darbo vietoje. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmenys, įgiję dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo kvalifikaciją, galės dirbti pagalbininkais asmenų, vykdančių individualią veiklą, taip pat įmonėse, gaminančiose dailiuosius tekstilės dirbinius. Minėtą kvalifikaciją įgiję asmenys galės atlikti paprastas veiklos užduotis prižiūrimi veiklos vadovo (ar atsakingo asmens) ir/ar vadovaudamiesi pateiktomis instrukcijomis.