Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540416

Valstybinis kodas

M44041601

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Didmeninė ir mažmeninė prekyba

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Pardavėjas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 1,5, Metais
Grupinio mokymosi, 2, Metais
Grupinio mokymosi, 3, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

20 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

35 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Pardavėjas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-10

Programos moduliai

9808
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos paskirtis - parengti kvalifikuotą darbuotoją, žinantį įrengimų ir inventoriaus paskirtį, jų naudojimo principus, maisto ir ne maisto prekių asortimentą ir ženklinimą, kokybės rodiklius ir kokybės nustatymo metodus, gebantį greitai ir kvalifikuotai aptarnauti pirkėjus, dirbti elektroniniais ir kompiuteriniais kasos aparatais, saugiai eksploatuoti prekybos įrengimus ir inventorių, suskaičiuoti priimtų prekių kiekį ir įvertinti jų kokybę, ženklinti, paskirstyti, paruošti pardavimui bei išdėstyti prekes.
Programoje numatyti 11 privalomųjų modulių: įvadas į profesiją, maisto prekių pažinimo pagrindai, ne maisto prekių pažinimo pagrindai, darbas su prekėmis, technologiniai įrengimai, elektroniniai kasos aparatai ir kasos sistemos, klientų aptarnavimas, buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programa, fizinio aktyvumo reguliavimas, saugus elgesys ekstremaliose situacijose, baigiamasis modulis ir keturi pasirenkamieji moduliai: vadybos pradmenys, kasos operacijos, sveika gyvensena, vizualinės komunikacijos raiškos pagrindai.
Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos:
1. Konsultuoti maisto prekių asortimento klausimais;
2. Konsultuoti ne maisto prekių asortimento klausimais;
3. Dirbti su prekėmis;
4. Dirbti technologiniais įrengimais;
5. Valdyti elektroninius kasos aparatus, kasos sistemas;
6. Efektyviai aptarnauti klientus;
7. Fiksuoti pirkimų ir pardavimų operacijas buhalterinės apskaitos programoje.
Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję pardavėjo kvalifikaciją, galės dirbti mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo vadybos mokslų studijų srities programas.