Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ryšiai su visuomene (anglų k. - Public Relations)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-34

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531JX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslai:
Parengti įmonės/organizacijos ryšių su visuomene specialistą, atstovaujantį įmonę ar organizaciją bei turintį žinių ir gebėjimų komunikacijos procesui valdyti.
Studijų rezultatai:
Išmanyti komunikacijos teorijas ir jų taikymą ryšiams su visuomene.
Vykdyti tikslinių auditorijų nuomonės tyrimus, analizuoti ir interpretuoti gautus duomenis.
Kurti komunikacinius pranešimus atsižvelgiant į skirtingų auditorijų ypatybes.
Parengti organizacijos komunikacijos turinį, įvertinus organizacijos vidaus ir išorės aplinką.
Parengti ir įgyvendinti ryšių su visuomene kampaniją.
Parinkti tinkamas propagandos priemones ir kanalus viešajai nuomonei formuoti.
Palaikyti dialogą su skirtingomis auditorijomis atstovaujant organizacijai.
Formuoti ir tobulinti saviraiškos ir saviugdos gebėjimus bei įgūdžius pagal asmeninius-profesinius interesus bei poreikius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Naudojama kūrybiškumą skatinanti metodika „kūrybinės bitelės“, Situacijų analizė, diskusijos, interaktyvios paskaitos, seminarai, situacijų modeliavimas, savarankiški darbai, individualios ir grupinės užduotys, literatūros studijos, lyginamoji analizė, simuliacija, pažangios patirties analizė, refleksijos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis vertinimas: tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, portfolio, egzaminas arba projektas.
Sandara:
Studijų moduliai (dalykai), praktika:
Įvadas į ryšių su visuomene studijas (komunikacijos teorijos, ryšių su visuomene teorijos); Komunikacija (tarpkultūrinė komunikacija, profesinė kalba, viešasis kalbėjimas); Organizacijų valdymas (organizacijų vadyba, organizacinė elgsena ir kūrybiškumas); Organizacijų komunikacija (Vidinė, išorinė komunikacija, krizių komunikacija bei įvaizdžio ir reputacijos kūrimas); Darnioji plėtra (darnioji plėtra ir socialinė atsakomybė komunikacijoje, verslo etika, darbo ir civilinė sauga); Šiuolaikinės medijos (medijų ekosistema ir žiniasklaida, masinė komunikacija); Ryšių su visuomene turinio kūrimas (semiotikos pagrindai, tekstų (žinutės) kūrimas, vizualinės komunikacijos turinio raiškos priemonės); Socialinė tinklaveika (socialinės medijos, komunikavimo socialinėse medijose žanrai, socialinių medijų valdymas ir monitoringas); Verslo užsienio kalba; Viešosios nuomonės konstravimas (naujienų vadyba, viešosios nuomonės kūrimas ir formavimas); Propagandos teorija (propogandos teorija: tipai ir technologijos, informacinės atakos ir karai, politinė komunikacija ir rinkiminės technologijos); Ryšių su visuomene projektai (tyrimų metodologija, projektų valdymas); Profesinė praktika; Baigiamoji praktika; Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamųjų dalykų modulis. Renkamasi iš VK siūlomų laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo. Laisvai pasirenkamų dalykų kreditų suma - 10 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Bendradarbiavimas su Lietuvos komunikacijos asociacija;
Danijos Olborgo universiteto mokslininkų sukurta „Kūrybinės aikštelės“ (Creative platform) metodika skatinanti studentų kūrybiškumą ir inovatyvumą;
Susitikimai su skirtingų tipų organizacijose dirbančiais komunikacijos specialistais, išvykos į komunikacijos, ryšių su visuomene organizacijas, paskaitų ir praktikumų metu sprendžiamos realios problemos;
Komandinis ir projektinis darbas;
Modulio/vieno semestro studijos užsienio kalba;
Studija pritaikyta kūrybiniams darbams atlikti su naujausiomis programomis (Adobe Creative Cloud 2017, CorelDraw X8, Office 2016 paketas), fotografavimui, filmavimui;
24 praktikos realioje darbo aplinkoje savaitės.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Tarptautinėse kompanijose (in-house specialistai); Ryšių su visuomene agentūrose; Vietinėse kompanijose; Startuoliuose (start-up); Viešajame sektoriuje; Rinkos, visuomenės nuomonės, žiniasklaidos analizės agentūrose; Mokslo tiriamuosiuose institutuose ir kitose įvairiose įmonėse, organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę ryšiai su visuomene studijų programą studentai galės toliau tęsti studijas pagal universitetinių studijų programas Lietuvoje ir užsienyje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-27