Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Fotografo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540211

Valstybinis kodas

M43021101

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Fotografas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 3, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

23 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

75 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Fotografas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-09

Programos moduliai

9634
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Modulinė fotografo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą fotografą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką ir teikti fotografo paslaugas klientams.
Programoje numatyti 14 privalomų modulių: įvadas į fotografo profesiją, skaitmeninės fotografijos technikos valdymas, apimtinių ir plokščių orginalų dokumentavimas ir fotografavimas, peizažo fotografavimas, architektūrinių ansamblių eksterjero ir interjero fotografavimas, reportažo fotografavimas, žmogaus fotografavimas įvairiose aplinkose, asmenų ir jų grupių fotografavimas studijoje, fotografijų postprodukcija, fotografijų spausdinimas, fotografijos verslo organizavimas, įvadas į darbo rinką, kūno kultūra, civilinė sauga. Taip pat - 2 pasirenkami.
Programos mokymo turinys grindžiamas praktiniu mokymu, t. y. programoje numatytos praktinės užduotys, joms atlikti reikalingos žinios ir ištekliai, vertinimo kriterijai. Modulio baigimas patvirtinamas, kai sėkmingai demonstruojami mokymosi pasiekimai, t. y. atliktos ir teigiamai įvertintos visos moduliuose numatytos praktinės užduotys.