Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kaimo verslų paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520417

Valstybinis kodas

M32041701

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Darbo organizavimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Kaimo verslų paslaugų teikėjas, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 1,5, Metais
Grupinio mokymosi, 1,79999995231628, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

25 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

47 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Kaimo verslų paslaugų teikėjas, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-29

Programos moduliai

9478
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Kaimo verslų paslaugų teikėjo modulinės profesinio mokymo programos paskirtis - sudaryti galimybes asmeniui įgyti šias kompetencijas: valdyti mechanizmus ir mašinas ir jais atlikti pagrindinius augalų ir gyvūnų bei aplinkos priežiūros darbus kaime, nuimti derlių, paruošti ir realizuoti žemės ūkio produkciją, atlikti kaimo vietovių aplinkos priežiūros darbus bei paruošti poilsio kaime patalpas apgyvendinimui ir renginiams bei priemones rekreacijai. Programos tikslas - parengti kvalifikuotą kaimo verslų paslaugų teikėją, gebantį dirbti samdomą darbą įvairiose kaimo verslų paslaugų teikimo srityse. Įgiję kaimo verslų paslaugų teikėjo kvalifikaciją absolventai galės dirbti ūkininkų ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse, kaimo turizmo sodybose ir kt. įmonėse, vykdančiose augalų ir gyvūnų auginimo, aplinkos priežiūros ir poilsio kaime paslaugų teikimo veiklą. Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis: mechanizuotų ir nemechanizuotų žemės ūkio ir aplinkos priežiūros darbų atlikimas, technikos priežiūra, žemės ūkio produkcijos paruošimas ir realizavimas, poilsio kaime patalpų apgyvendinimui ir renginiams bei priemonių rekreacijai paruošimas. Praktinių užsiėmimų metu asmenys mokomi valdyti TR1 ir TR2 kategorijų traktorius ir traktorinius agregatus, atlikti jų priežiūrą ir teikti jais mechanizuotų darbų paslaugas, atlikti augalų auginimo, gyvulių priežiūros, kaimo vietovių aplinkos priežiūros, žemės ūkio produkcijos paruošimo ir realizavimo darbus bei paruošti poilsio kaime patalpas apgyvendinimui ir renginiams bei priemones rekreacijai. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios bei praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui.