Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540412

Valstybinis kodas

M43041201

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Finansinių paslaugų teikėjas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

14 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

32 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Finansinių paslaugų teikėjas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-09

Programos moduliai

9468

Programos apimtis kreditais

60
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos paskirtis – modulinė finansinių paslaugų teikėjo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą finansinių paslaugų teikėją, gebantį vertinti kliento poreikius ir parduoti finansines paslaugas klientui (geba lyginti paslaugas ir informuoti klientą apie jų privalumus). Finansinių paslaugų teikėjas išmano kitus banko ir finansų įstaigų produktus, prireikus pasiūlo klientams kreiptis į konkrečius specialistus.

Finansinių paslaugų teikėjo tikslas – aptarnauti klientus ir parduoti mažmeninius banko, draudimo ir kitų finansų įstaigų produktus.

Svarbiausios finansinių paslaugų teikėjo veiklos sritys: klientų aptarnavimas, banko, draudimo ir kitų finansų įstaigų produktų pardavimas, dokumentų tvarkymas.

Programoje mokoma: informacinių komunikacinių technologijų, finansinių operacijų grynaisiais pinigais, mokėjimų pavedimu, darbo su klientais, elektroninių paslaugų, profesinės užsienio kalbos pagrindu, banko sąskaitų ir mokėjimų kortelių, taupymo, kreditavimo, draudimo.

Finansinių paslaugų teikėjui svarbios šios asmeninės savybės: sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas, pasitikėjimas savimi, energingumas, aktyvumas, atsakomybė.

Praktika atliekama finansinių paslaugų teikėju savivaldybių finansų tarnybose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėje mokesčių inspekcijoje, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose.
Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos.

Finansinių paslaugų teikėjo kvalifikacija suteikiama baigus visą modulinę mokymo programą ir įgijus programoje apibrėžtas kompetencijas.

Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas, ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos įgytos privalomos kompetencijos: atlikti finansinės operacijas grynaisiais pinigais; atlikti kliento pateiktus mokėjimo nurodymus pavedimu; naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis teikiant finansines paslaugas; bendrauti ir pildyti dokumentaciją užsienio kalba teikiant finansines paslaugas; dirbti su klientais; tvarkyti banko sąskaitas ir mokėjimų korteles; konsultuoti taupymo klausimais; teikti konsultacijas apie kreditavimo produktus; teikti konsultacijas apie draudimo produktus; teikti elektronines paslaugas. Įgijus Finansinių paslaugų teikėjo kvalifikaciją ir vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.