Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Traukinio mašinisto modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541041

Valstybinis kodas

M44104101

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Traukinio mašinistas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

14 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

32 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Traukinio mašinistas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-01-23

Programos moduliai

9432

Programos apimtis kreditais

60
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą traukinio mašinistą, gebantį valdyti traukinius, atlikti traukos riedmenų priėmimo ir perdavimo darbus.
Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems traukinio mašinisto veiklos procesams: traukos riedmenų mechaninių ir elektros įrenginių techninei priežiūrai, traukos riedmenų eksploatavimui bei valdymui.
Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis: traukos riedmenų mechaninė ir elektros įrangos techninė priežiūra, traukos riedmenų eksploatavimas, traukos riedmenų valdymas. Traukinio mašinistas gali dirbti geležinkelio transporto įmonėse ar bendrovėse.
Būsimieji traukinio mašinistai teoriniuose užsiėmimuose mokomi: profesijos technologinių žinių ir informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, specialybės užsienio kalbos, profesinės etikos, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos.
Praktinių užsiėmimų metu mokomi traukos riedmenų mechaninių ir elektros įrenginių techninės priežiūros bei remonto technologijų, traukos riedmenų valdymo ir eksploatavimo.
Praktika atliekama geležinkelio transporto įmonėse ar bendrovėse, kurios eksploatuoja traukos riedmenis. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Traukinio mašinisto kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos: atlikti traukos riedmenų mechaninės įrangos techninę priežiūrą, atlikti traukos riedmenų elektros įrangos techninę priežiūrą, valdyti geležinkelių traukos riedmenis stočių ir tarpstočių keliuose, atlikti traukos riedmenų techninę priežiūrą. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas. Programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.