Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Žiniatinklio programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540611

Valstybinis kodas

M44061108

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Žiniatinklio programuotojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Dieninė, 1, Metais
Grupinio mokymosi, 0,800000011920929, Metais
Grupinio mokymosi, 1, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

9 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

31 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Žiniatinklio programuotojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-29

Programos moduliai

9409
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos tikslas - parengti žiniatinklio programuotojus, išmanančius kompiuterio architektūros ir operacinių sistemų, taikomųjų programų pritaikymo vartotojų poreikiams, grafinio dizaino, kompiuterinės grafikos kūrimo, objektinio programavimo, taikomojo programavimo, tinklalapių kūrimo pagrindus.