Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pastatų restauratoriaus mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540732

Valstybinis kodas

440073214

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Pastatų restauratoriaus/4

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

17 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

21 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Pastatų restauratoriaus/4
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-06-10

Programos moduliai

9350
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programa skirta parengti profesionalų pastatų restauratorių, turintį teorinius pagrindus ir darbinius įgūdžius bei gebantį įsilieti į šiuolaikinę rinką.
Būsimieji pastatų restauratoriai teorinių užsiėmimų metu mokomi pagrindinių paveldo apsaugos teisės aktų sąvokų ir tvarkybos darbų rūšių, istorinių mūrų ir dangų būdingų bruožų, paveldo tvarkybos projektų brėžinių skaitymo, istorinio mūro konstrukcijų stiprinimo, istorinio mūro konservavimo ir restauravimo, istorinių pastatų pamatų tvirtinimo, istorinių pastatų pamatų mūro hidroizoliacijos, istorinių dangų, dekoratyvinio tinko, dažytų paviršių tvarkybos darbų konservavimo ir restauravimo, fasadų dangų konservavimo ir restauravimo, interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų dažytų paviršių tvarkybos, šiuolaikinių restauravimo medžiagų, medienos apdirbimo, elektros įrankių ir įrengimų, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos, ekonomikos ir verslo pagrindų, profesijos informacinių technologijų, estetikos, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos, sveikos gyvensenos dalykų.
Praktinis mokymas vykdomas istorinio kultūros paveldo objektuose ar statiniuose. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami pastatų restauravimo gebėjimai.
Iš viso mokymo programai skirta 1340 valandų. Iš jų: profesijos mokymui 1110 valandų; bendriesiems profesinio mokymo dalykams 230 valandų;
Praktiniam mokymui skiriama 70 procentų profesiniam mokymui nustatytų valandų.
Mokiniai, įvykdę visus mokymo programoje numatytus reikalavimus ir turintys mokomųjų dalykų teigiamus įvertinimus, turi galimybę dalyvauti asmens įgytų kompetencijų vertinime.
Programa baigiama asmens įgytų kompetencijų vertinimo vykdymu:
teorinėms žinioms įvertinti – testu,
praktinių gebėjimų ir įgūdžių įvertinimui - praktine užduotimi konkrečioje darbo vietoje.
Teorinėms žinioms patikrinti rengiamas testas iš visų programoje numatytų veiklos sričių: bendrieji paveldo tvarkybos darbai; istorinio paveldo pastatų tvarkybos darbai; istorinio mūro konservavimo ir restauravimo darbai; istorinių pastatų pamatų tvirtinimo būdai ir hidroizoliacijos darbai; istorinių dangų, dekoratyvinio tinko, dažytų paviršių tvarkybos darbų konservavimas ir restauravimas; medienos apdirbimas.
Praktinių gebėjimų vertinimo metu patikrinamos istorinio paveldo tvarkybos darbų kompetencijos:
rengiami kompleksinių restauravimo, konservavimo darbų praktinių užduočių bilietai, iš kurių traukimo būdu mokinys pasirenka vieną. Praktinių gebėjimų vertinimo metu mokiniai darbus atlieka kultūros paveldo objektuose ar statiniuose.
Mokiniui, gavus teigiamus vertinimus, suteikiama pastatų restauratoriaus kvalifikacija.
Asmenys, baigę pastatų restauratoriaus mokymo programą, mokymąsi gali tęsti pagal inžinerinės krypties programas Lietuvos kolegijose bei universitetuose.